Ouderraad

Ouders/verzorgers zijn op vele manieren actief in de school. Een basisschool kan niet zonder enthousiaste ouders/verzorgers. De ouderraad speelt een belangrijke rol in de school. Ze verrichten hand en spandiensten bij tal van activiteiten. Daarnaast wordt een aantal activiteiten door de ouderraad georganiseerd.
Maar ook andere ouders/verzorgers zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd, denk bijvoorbeeld aan het versieren van de gangen, hulp bij sportactiviteiten en hulp bij excursies.
De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging, waarvan alle ouders/verzorgers, die een kind op school hebben, lid zijn. Regelmatig wordt er vergaderd, waarbij ook steeds een schoolteamlid aanwezig is. Jaarlijks is er een algemene jaarvergadering, waarbij alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd.

Activiteiten Ouderraad schooljaar 2022-2023
De ouderraad verzorgt vaste activiteiten in en rond de school.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn dat de volgende activiteiten:
- Sinterklaasfeest op 5 december a.s.
- Kerstfeest op 22 december a.s.
- Carnavalsfeest op 17 februari 2023
- Koningsspelen op 21 april 2023
- Schoolreisje (datum nader te bepalen)
- Schoolfoto’s
- Musical en afscheid groep 8, 5 juli 2023

Vrijwillige ouderbijdrage
Van de ouders/verzorgers wordt door de ouderraad een geldelijke bijdrage gevraagd in de vorm van een contributie. Van deze bijdrage worden de kosten voor de verschillende activiteiten betaald. Daarnaast wordt voor het organiseren van schoolreisjes voor de diverse groepen een aparte, extra bijdrage gevraagd. Betaling gebeurt d.m.v. een betaalverzoek in Parro. Er wordt een bijdrage gevraagd voor een vol schooljaar. Stroomt een kind gedurende het jaar in in groep 1, dan is afgesproken dat er voor dat schooljaar nog geen ouderbijdrage gevraagd wordt.
Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt de bijdrage €17,50 per kind per schooljaar.

Voor ouders/verzorgers met een krappe beurs zijn er vanuit de gemeente Oost Gelre financiële ondersteuningsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/ieder-kind-doet-mee-regelingen-voor-gezinnen-met-een-laag-inkomen
Hebt u vragen, opmerkingen of tips, dan kunt u altijd bij de ouderraad terecht.

Leden van de ouderraad van onze school zijn:
Eva te Poele
Marloes Brundel
Daniel Raasing
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT