Ouderraad

Ouders/verzorgers zijn op vele manieren actief in de school. Een basisschool kan niet zonder enthousiaste ouders/verzorgers. De ouderraad speelt een belangrijke rol in de school. Ze verrichten hand en spandiensten bij tal van activiteiten. Daarnaast wordt een aantal activiteiten door de ouderraad georganiseerd.
Maar ook andere ouders/verzorgers zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd:

  • Het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie;
  • Hulp bij sportactiviteiten;
  • Hulp bij handvaardigheid;
  • Hulp bij het verkeersexamen.

De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging, waarvan alle ouders/verzorgers, die een kind op school hebben, lid zijn. Met enige regelmaat wordt er vergaderd, waarbij ook steeds een schoolteamlid aanwezig is. Jaarlijks is er een algemene jaarvergadering, waarbij alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd.

De ouderraad verzorgt vaste activiteiten in en rond de school, zoals:
Een kerstmaaltijd, Koningsdag, een geldinzamelingsactie, het schoolreisje, het sinterklaasfeest en de avondvierdaagse.

De ouderraad nodigt sprekers uit om een lezing te houden over een bepaald onderwerp.

Hebt u vragen, opmerkingen of tips, dan kunt u altijd bij de ouderraad terecht.


Leden van de ouderraad van onze school zijn:
Eva te Poele
Natasja klein Holkenborg
Marloes Brundel
Daniel Raasing

Ouderbijdrage

Van de ouders/verzorgers wordt door de ouderraad een geldelijke bijdrage gevraagd in de vorm van een contributie.
Een keer per jaar wordt van de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd, waarvan de kosten voor verschillende activiteiten worden betaald. Daarnaast wordt er voor het organiseren van schoolreisjes voor de diverse groepen een aparte bijdrage gevraagd.
Alle nieuwe ouders/verzorgers worden gevraagd een machtiging te ondertekenen.
Kinderen die vanaf januari in het betreffende schooljaar instromen, hoeven niets te betalen. Zij betalen pas in het nieuwe schooljaar.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl