Een stukje geschiedenis

De Sint Jozefschool is een school die al generaties lang Zieuwentenaren binnen de poorten heeft gehad. In het boek ‘de historie van Zieuwent’, van de heren Boekelder staat vermeld dat al in 1807 een eerste vorm van onderwijs werd gegeven in Zieuwent. In 1921 is de huidige school gebouwd.

De St. Jozefschool is van origine een katholieke school, die in de beginjaren werd bestuurd door het kerkbestuur. Later is er een eigen schoolbestuur gekomen en in 1998 is dit bestuur gefuseerd met de besturen voor primair onderwijs in de voormalige gemeente Lichtenvoorde en Mariënvelde. De Stichting LIMA voor Katholiek Primair Onderwijs in Oost Gelre is een feit.

In 2016 is deze stichting een nauwe samenwerking aangegaan met Reflexis. Ze gaan nu samen verder onder de naam PARAAT scholen.
De school is de enige in het dorp. Naast een aantal groepsruimtes herbergt de school een bibliotheek en sinds 2017 is ook de Peuterspeelzaal “de Woelige Hoek” in het schoolgebouw gehuisvest.

In deze tijd…

In het onderwijs ligt de focus niet op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van kinderen dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed samenwerken. Op de Jozefschool proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van praktische vaardigheden en het inzichtelijk maken van het eigen leerproces.
(De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.
Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT