Missie

We gaan samen beleven en doen.
We maken gebruik van nieuwe werkvormen.
Samenwerken is een vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving.
Samenwerkend leren is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen.
We willen goede, zichtbare resultaten voor de leerlingen. Leren Zichtbaar Maken helpt ons leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl