Missie

Wie en wat willen we zijn en hoe willen we dat gaan doen?

Als jij vraagt waar ik werk, dan zeg ik:

“Ik werk daar, waar van mij verwacht wordt dat ik duidelijk en enthousiast ben.

Ik wil origineel zijn, mogelijkheden zien en dus positief zijn.

Ik wil openstaan voor signalen.

Ik ben gericht op wat een kind kan en net nog niet kan.

En het mooiste is ……… ik doe dit samen met collega’s”.

 

We gaan samen beleven en doen.

We maken gebruik van nieuwe werkvormen.

We durven oude patronen los te laten, zodat er ruimte komt voor iets nieuws.

Als collega’s helpen en stimuleren we elkaar en durven we te praten over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tegelijk willen we goede, zichtbare resultaten niet uit het oog verliezen.

Deze houding brengen we over op onze kinderen.

 

Nadat we prioriteiten hebben gesteld, maken we taakgroepen.

Daarna wisselen we ervaringen uit, evalueren en borgen we.

We willen gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Hier willen we de tijd voor nemen om dit samen te bereiken.

 

De verschillen zijn op alle gebieden te zien. Op sociaal-emotioneel gebied, op motorisch gebied en op het gebied van werkhouding. Daarom kan niet ieder kind op dezelfde wijze benaderd worden.  Belangrijk is het om, als school, een veilige, uitnodigende plek te zijn voor alle kinderen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT