Rekenen

Bij rekenen werken we vanaf groep 3 met de rekenmethode “De Wereld in Getallen”.
De Wereld In Getallen is een rekenmethode met een eigentijdse invulling.
De methode houdt er rekening mee dat niet alle kinderen even gemakkelijk en snel kunnen rekenen.

Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen vervolgens verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

In de rekenlessen leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop de kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen de kinderen bepaalde sommen op een handige manier uit het hoofd te laten maken.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT