MR voor ouders/verzorgers

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Leden van de oudergeleding van de MR van onze school zijn:
Sharon Burer
Stef Hoitink

Hoe kom je in de MR?

De ouders/verzorgers in de oudergeleding worden door en uit de ouders/verzorgers van de school gekozen. Alle ouders/verzorgers mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de St. Jozefschool een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT