Protocol Zindelijkheid

Steeds vaker zien we dat leerlingen die starten in groep 1 (nog) niet zindelijk zijn.
Dit levert (praktische) problemen op voor zowel het kind, de andere kinderen in de groep, als de leerkracht. Daarom hebben wij als school een richtlijn opgesteld:

  • Het incidenteel verschonen van een kind geeft weinig problemen. Op school is kleding aanwezig en deze kinderen worden vanzelfsprekend verschoond.
  • Het structureel (dagelijks gedurende langere tijd) verschonen van een kind dat niet zindelijk is, is voor de leerkracht niet mogelijk. Hij/zij moet hiertoe de groep alleen achterlaten. De verantwoordelijkheid van het structureel verschonen van een niet zindelijk kind ligt bij de ouders/verzorgers. Dit betekent dat de ouders/verzorgers ervoor dienen te zorgen dat hun kind verschoond wordt. Zij kunnen dit zelf doen of hiervoor assistentie regelen. 
  • Wanneer u hiertoe niet in staat bent, kan dit inhouden dat we het kind helaas niet (langer) kunnen toelaten. De school zal medewerking verlenen bij een eventuele verwijzing naar een passende onderwijssituatie.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT