Teamindeling

Ons team bestaat uit 11 personen. De meeste mensen van het team hebben een lesgevende taak.
Daarnaast werken er 2 huishoudelijke krachten en een conciërge.

Directeur - Jacques Janssen
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces van de school. Hij geeft leiding aan het team om dit proces optimaal te laten verlopen.

Interne Begeleider - Nicolien Spekschoor
De IB-er zorgt binnen onze school voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten zodra dat nodig is in verband met extra zorg aan kinderen. Zij houdt de doorlopende lijn in de gaten bij de overdracht van de ene leerkracht naar de andere. Verder leidt zij gesprekken met ouders/verzorgers als er contact wordt gezocht met een hulpverlenende instantie buiten de school.
Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe instanties en scholen op gebied van leerlingenzorg.

Formatie en taakverdelingschooljaar 2020-2021

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl