Teamindeling

Ons team bestaat uit 12 personen. De meeste mensen van het team hebben een lesgevende taak.
Daarnaast werken er 2 huishoudelijke krachten en een conciërge.

Directeur - Jacques Janssen
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces van de school. Hij geeft leiding aan het team om dit proces optimaal te laten verlopen.

Interne Begeleider - Nicolien Spekschoor
De IB-er zorgt binnen onze school voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten zodra dat nodig is in verband met extra zorg aan kinderen. Zij houdt de doorlopende lijn in de gaten bij de overdracht van de ene leerkracht naar de andere. Verder leidt zij gesprekken met ouders/verzorgers als er contact wordt gezocht met een hulpverlenende instantie buiten de school.
Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe instanties en scholen op gebied van leerlingenzorg.

ICT-coördinator - Ricardo Teeuwsen (Bovenschools)
De ICT-er is verantwoordelijk voor het ICT-beleid op school. Beleidsvoorstellen rond ICT worden door haar voorbereid en geleid in teamvergaderingen.
De ICT-er onderhoudt de contacten met de ICT-leveranciers en met de instantie die fungeert als systeembeheerder van het netwerk.

Leescoach -  Riet Nijenkamp
De leescoach is degene die het leesproces op de St. Jozefschool in de gaten houdt en daar waar nodig is, aanstuurt. Dit proces start al vanaf groep 1 en loopt door tot en met groep 8.
De leescoach zorgt dat ze op de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen in het leesonderwijs, maakt de jaarplanningen, draagt nieuwe ideeën aan, zorgt voor voldoende verschillende soorten boeken, de seriekast, verzorgt leesbevorderings-activiteiten en is een vraagbaak voor zowel collega’s, ouders als kinderen omtrent vragen over het leesonderwijs.
Verder onderhoudt de leescoach de contacten met de bibliotheek op school en is ze lid van de leeskring, de kenniskring over lezen van de Paraatscholen
In samenwerking met de directeur, Ib-er en collega’s waakt ze over het leesniveau van de St. Jozefschool.

Rekencoach - Cindy Geerdink

Gedragscoach - Fred te Kamp
Fred te Kamp heeft de studie Master SEN (Special Educational Needs) met succes afgesloten. Sinds het schooljaar 2015/2016 is hij een aantal uren vrij geroosterd om als gedragscoach aan de slag te gaan.

Een gedragscoach heeft een sturende rol binnen de school als het gaat om:

  • Observeren van gedrag van kinderen, zowel positief als negatief.
  • Begeleiden van leerkrachten op het gebied van gedrag van kinderen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl