Expressievakken

Op onze school is er ook aandacht voor expressieactiviteiten, zoals handvaardigheid, tekenen, muziek en drama.

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming verweven in het totale programma.
In de groepen 3 en 4 worden de expressievakken in de groep gegeven.
Met hulp van ouders/verzorgers wordt handvaardigheid gegeven aan de groepen 5 t/m 8. De kinderen werken in kleine groepen aan een techniek. Na 3 weken wordt er gewisseld. Zodoende komen de meeste technieken aan bod.

Voor het vak muziek wordt gebruik gemaakt van de methode Muziek voor de Basisschool Muziek is een apart vak en wordt door de leerkrachten in de eigen groep gegeven. In groep 4 worden de muzieklessen gegeven door de muziekschool Boogie Woogie.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT