De organisatie van ons onderwijs

Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.
De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.
Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT