Lichamelijke opvoeding

Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dagelijks spelen ze buiten op hun eigen speelplaats of binnen in de speelzaal. Het ene moment bepalen de kinderen zelf wat ze doen, het andere moment komt het initiatief van de leerkracht.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 1 keer per week gymles in de sporthal. Daarnaast vinden er spellessen plaats op de speelplaats of sportveld.
We maken voor de gymlessen gebruik van de methode: Basislessen Bewegingsonderwijs en Bewegen in het basisonderwijs

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT