Taalvaardigheden, taal en lezen

De taalleesmethode Veilig leren lezen waarmee in groep 3 wordt gewerkt, sluit aan op Schatkist. In groep 3 wordt een start gemaakt met het aanvankelijk lezen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van wandplaten, reuzenleesboeken, klikklakboekjes, kleiletterplanken, veilig en vlotboekjes, taalleesspelletjes en een computerprogramma.

Voor groep 4 t/m 8 werken we met de methode "Staal"

Staal doet precies wat de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!

Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT