Burgerschapsvorming

De wereld heeft mensen nodig die op allerlei manieren een zinvolle en effectieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze samenleving. Nu, maar ook in de toekomst. Door jongeren actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich mede- verantwoordelijk gaan voelen voor het functioneren van die samenleving.

Voor een leerling is de school de meest directe vorm waarin de samenleving zich manifesteert; in de klas, op het schoolplein, tijdens de gymles wordt de leerling geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook “in het echt” gebeuren. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij, die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Zoals gezegd houdt burgerschapsvorming ook in, het bijbrengen van vaardigheden en houding. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces.

Daarom vinden wij het belangrijk dat ze leren en gestimuleerd worden om voor hun eigen mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Bovendien leert een leerling respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken en wordt het zich bewust van sociale plichten en rechten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT