Voortgezet technisch lezen

We werken voor voortgezet technisch lezen met de methode: “Estafette Nieuw”.
Bij de ontwikkeling van “Estafette Nieuw stonden de nieuwste inzichten voor het technisch leesonderwijs centraal. Daarom biedt Estafette Nieuw:

  • Basisinstructie voor leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling.
  • Verlengde instructie, begeleide verwerking en extra leestijd voor risicolezers. 
  • Een organisatie die snelle lezers ‘bij de groep’ houdt.
  • Uitdagende leermaterialen ook voor de hogere jaargroepen. 
  • Een blijvende aandacht voor leesontwikkeling tot en met groep 8
  • Leesboeken, omnibussen en werkboeken volgens de nieuwe AVI-richtlijnen en de nieuwe Cito-toets Technisch lezen. Een makkelijke organisatie met drie differentiatieniveaus

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT