Wereldoriëntatie

We vinden het belangrijk dat de kinderen de wereld om hen heen leren kennen. Op heel veel momenten praten we met de kinderen over de wereld om ons heen. We brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen over feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren en onze voorouders/verzorgers. Vaak gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methodes, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten en schooltelevisie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl