Wereldoriëntatie

We vinden het belangrijk dat de kinderen de wereld om hen heen leren kennen. Op heel veel momenten praten we met de kinderen over de wereld om ons heen. We brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen over feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren en onze voorouders/verzorgers. Vaak gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methodes, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten en schooltelevisie.
Topondernemers
Vanaf groep 5 werken we met Topondernemers.
Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een thematische manier aan bod. Topondernemers laat de kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkte en concrete thema’s. De kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken, creatief te zijn, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Elk schooljaar komen er 4 of 5 thema’s aan de orde. De kinderen werken 2 keer per week 1,5 uur in groepjes of alleen aan hun opdracht, die ze kunnen kiezen binnen hun thema.

De kinderen kunnen o.a. terecht in de centrale ruimte met vide, onze zgn. Toplocatie. Daar hebben ze de beschikking over een mediatheek met computers, allen met een internetverbinding en een digitaal schoolbord voor presentaties e.d.

Naast de methode “Topondernemers”, gebruiken we op onze school ook nog:

Aardrijkskunde             Top-o-Wereld en Geobas, topografie

Verkeer                        Klaar….Over
Natuur:                         Uitzendingen van de N.O.T. en NME-activiteiten

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl