Taalvaardigheden, taal en lezen

Er is in groep 1 en 2 veel aandacht voor taal d.m.v. gesprekken en boeken. Ook wordt o.a. gewerkt met de methode Schatkist. Schatkist is bedoeld als een hulpmiddel om de ervaringswereld van de kinderen uit te breiden. Het verwoorden van ervaringen en het in contact brengen met nieuwe ervaringen door woord en beeld is een belangrijk uitgangspunt. Voorleesverhalen vormen de spil, daaromheen worden allerlei activiteiten ontwikkeld. In Schatkist wordt uitgegaan van open situaties en een flexibele aanpak, die bewust gericht is op het bevorderen van de taal- en rekenontwikkeling van kleuters.

Ook maken we gebruik van de werkmap ‘Fonemisch Bewustzijn’. Vaardigheden rond klanken en letters vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van geletterdheid van kinderen in groep 1 en 2. Ze spelen een doorslaggevende rol bij het leren lezen in groep 3. De ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt doorgaan niet vanzelf. Daarom is het van groot belang in groep 1 en 2 gericht met klanken en letters aan de slag te gaan.

De taalleesmethode Veilig leren lezen waarmee in groep 3 wordt gewerkt, sluit aan op Schatkist. In groep 3 wordt een start gemaakt met het aanvankelijk lezen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van wandplaten, reuzenleesboeken, klikklakboekjes, kleiletterplanken, veilig en vlotboekjes, taalleesspelletjes en een computerprogramma.

Voor groep 4 t/m 8 werken we met de methode Staal

Staal doet precies wat de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!

Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl