Schrijven

In groep 1 en 2 wordt, naast allerlei basisoefeningen, aandacht besteed aan een goede schrijfhouding en een juiste potloodgreep. Middels programma’s van ‘Schrijfkriebels en Schrijven zonder pen’ worden allerlei schrijf-motorische activiteiten op een speelse wijze thematisch ingezet ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3.

In groep 3 leren de kinderen, aan de hand van de schrijfmethode Pennenstreken (laatste versie), de letters van de woorden schrijven, die ze net hebben leren lezen.

In groep 4 komen de hoofdletters aan de orde. Vanaf groep 5 wordt aandacht besteed aan het automatiseren van de letters en het “op tempo” schrijven.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl