Rekenen

In groep 1 en 2 wordt veel gewerkt met de methode Schatkist. Schatkist is bedoeld als een hulpmiddel om de ervaringswereld van de kinderen uit te breiden. Het verwoorden van ervaringen en het in contact brengen met nieuwe ervaringen door woord en beeld is een belangrijk uitgangspunt. Voorleesverhalen vormen de spil, daaromheen worden allerlei activiteiten ontwikkeld. In Schatkist wordt uitgegaan van open situaties en een flexibele aanpak, die bewust gericht is op het bevorderen van de taal- en rekenontwikkeling van kleuters.

Ook maken we gebruik van de materialen van de methode ‘Onderbouwd’. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Immers kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.

Bij rekenen werken we met de rekenmethode “De Wereld in Getallen”.
De Wereld In Getallen is een rekenmethode met een eigentijdse invulling.
De methode houdt er rekening mee dat niet alle kinderen even gemakkelijk en snel kunnen rekenen.

Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen vervolgens verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

In de rekenlessen leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop de kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen de kinderen bepaalde sommen op een handige manier uit het hoofd te laten maken.

Houdt u er rekening mee, dat de kinderen het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren, dan u vroeger gewend was.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl