Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt er op een andere manier met de kinderen gewerkt. Ook de inrichting van de lokalen is anders. We hebben ervoor gekozen om te werken met grote groepen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het inrichten van een atelier. In dit atelier werken ’s ochtends kinderen uit verschillende groepen onder leiding van een leerkracht. Bij rekenen zijn dat kinderen uit het plusniveau en bij taal/lezen de kinderen die extra instructie nodig hebben. Dit betekent dat de grote groepen ’s ochtends ontlast kunnen worden. De twee grootste groepen hebben de beschikking over een dubbel lokaal.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl