Groep 1 en 2

Het spelen

Het spel en het spelen vinden we erg belangrijk bij ons op school. Motivatie en betrokkenheid van kinderen spelen hierbij een essentiële rol. Kinderen moeten dus in een uitdagende omgeving tot spelen leren komen en de activiteit/spel moet betekenisvol zijn voor kinderen.
Die betrokkenheid van kinderen kun je observeren. Het is belangrijk om erachter te komen waarom een kind juist wel, niet of onvoldoende betrokken is bij een activiteit.
Wij willen er daarom voor zorgen dat alle kinderen zo worden geprikkeld dat ze tot spel/spelen komen.

Constructieve en creatieve activiteiten

In onze groepen wordt thematisch gewerkt. In de groep wordt vaak een themahoek ingericht waar de kinderen de ruimte krijgen om te spelen of te handelen. Wij willen de constructieve en beeldende (creatieve) activiteiten zo veel mogelijk aan deze spelactiviteiten koppelen. Dit zorgt ervoor dat activiteiten betekenisvol worden voor kinderen, wat er weer voor zorgt dat de betrokkenheid wordt vergroot.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl