Wereldoriëntatie

We vinden het belangrijk dat de kinderen de wereld om hen heen leren kennen. Op heel veel momenten praten we met de kinderen over de wereld om ons heen. We brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen over feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren en onze voorouders/verzorgers. Vaak gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methodes, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten en schooltelevisie.
Blink Wereld
Blink Wereld biedt thema’s waarmee de leerlingen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken. Leerlingen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de leerlingen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21st century skills worden gedekt. 
De kinderen kunnen o.a. terecht in de centrale ruimte met vide, onze zgn. Toplocatie. Daar hebben ze de beschikking over een mediatheek met computers, allen met een internetverbinding en een digitaal schoolbord voor presentaties e.d.

Naast de methode “Blink wereld”, gebruiken we op onze school ook nog:

Aardrijkskunde             Top-o-Wereld en Geobas, topografie

Verkeer                        Klaar….Over

Natuur:                         Uitzendingen van de N.O.T. en NME-activiteiten         

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT