Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van klasgenoten en leerkrachten.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl