Koningsspelen 2017

Koningsspelen 2017 op de St Jozefschool.

 

Vandaag hebben we, net zoals op zoveel scholen, de Koningsspelen gehouden.

We zijn gestart met een gezamenlijk ontbijt in de groep, om daarna naar de verschillende workshops te gaan.

Voor de kleuters was dit een veld met atletiek onderdelen op het sportveld naast de school.

Groep 3-4 hadden dans, handbal en volleybal op het programma staan. Zij gingen naar de sporthal en de speelzaal op school.

De groepen 5 en 6 hadden voetbal, tennis, schieten en touwtrekken op het sportcomplex.

Groep 7 en 8 hadden een bootcamp in de sporthal, mountainbiken naast het Sourcy en biljarten in het Kevelder.

 

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de verenigingen en de hulp van vele ouders kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Koningsspelen. Iedereen bedankt voor jullie hulp.

De sportieve complimenten gaan naar de kinderen, die allemaal erg gezellig en sportief meegedaan hebben.

 

Onder de button "Foto's" vindt u een aantal sfeerfoto's. (Eerst inloggen)

 

 

Iedereen een fijne vakantie gewenst.

Paraatcafé's

Bekijk de uitkomsten van de Paraatcafes


U heeft het vast al gehoord: Paraat Scholen – een samenwerking tussen Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting LIMA – betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij het strategisch beleid. Onder de noemer “Wie het weet, mag het zeggen” zijn ook voor onze school zogeheten Paraatcafés georganiseerd. Hier kon iedereen over het beleid meepraten, met als resultaat: een enorme opbrengst aan ideeën en voorzetten.


De volledige ‘opbrengsten’ en een samenvatting van de verschillende Paraatcafés kunt u bekijken op de website www.paraatkompas.nl Op deze site kunt u ook nog reageren en aanvullende ideeën inbrengen.


De komende tijd worden alle voorzetten getoetst op haalbaarheid en bijvoorbeeld prioriteit. Tenslotte moet hiermee het beleidsplan vorm en inhoud krijgen. Zodat er straks een koersdocument ligt om hoogwaardig onderwijs in de regio voor de toekomst veilig te stellen. Belangrijk genoeg dus!

 

Paraatcompas

Opendag 2017

De voorleeswedstrijd

Na ruim een week gewerkt te hebben over de Kinderboekenweek, hebben we deze vandaag afgesloten met de voorleeswedstrijd. Van elke groep was er een kampioen en die las voor de groepen 3 t/m 8, ouders van de kampioenen, de leerkrachten en een heuse jury van oma's het verhaal voor. 

 

 

Lasse uit groep 4 moest het spits afbijten en dat deed hij erg goed. Introductie van het boek, de schrijver noemen en dan ....als eerste van wal steken. Hij las een verhaal voor uit Jip en Janneke in een mooi rustig tempo.

 

Daarna was het de beurt aan Sofie uit groep 5. Zij had gekozen voor een stuk uit het boek "Eindelijk vakantie". Ook zij begon met een introductie en had als enige meisje in de voorleeswedstrijd een verhaal over paarden en winkelen met je moeder. Ook zij las met een mooi en rustig tempo haar verhaal voor. Het verhaal paste goed bij haar. Knap gedaan!

 

Siem uit groep 6 las voor uit een boek van Niek de Groot en degenen die deze boeken kennen, weten dat het een lastig boek is om uit voor te lezen. Maar Siem liet zien dat dat heel goed kan. Hij beeldde het verhaal uit en las erg enthousiast voor. Hij kan zo bij het toneel.

 

Uit groep 7 was Dani de gelukkige. Hij introduceerde het boek en begon toen te lezen. We zaten er meteen in en je zag voor je hetgeen hij vertelde, door zijn mimiek, interactie, maar vooral zijn stemgebruik. Als er geschreeuwd moest worden, schreeuwde hij ook en als er gefloten moest worden hoorde je dat ook.

 

Lars uit groep 8 was de laatste die op de voorleesstoel terechtkwam. Hij had gekozen voor een prentenboek dat ging over het thema van de Kinderboekenweek: Opa's en oma's voor altijd jong. Dat deed hij erg goed en hij liet horen dat ook in groep 8 een prentenboek nog een heel mooi verhaal kan vertellen (tenminste als hij het voorleest).

 

En toen was het aan de jury om te bepalen wie er voorleeskampioen van de St. Jozefschool 2016 zou worden. En zoals altijd was de keuze erg moeilijk. Alle groepskampioenen hadden het erg goed gedaan. Maar voor ons en meerdere mensen uit het publiek is Dani de terechte winnaar geworden.

 

 

Dani gefeliciteerd. De winnaar kreeg een oorkonde en een boekenlegger die door een van onze biebdames gemaakt was. Dani zal in februari onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Lichtenvoorde. Stel je eens voor dat hij daar ook zou winnen, dan is de volgende stap de Gelderse kampioenschappen. Dani heel veel succes. We zullen voor je duimen.

 

Oma's van de jury, mevrouw Liesbeth Vosters en mevrouw Miny Holkenborg, hartelijk bedankt voor jullie jurering.

En ook alle andere luisteraars, bedankt voor jullie aandacht en jullie geweldige applaus.

 

Al met al kunnen we terugkijken op een fantastische Kinderboekenweek, met een thema dat de kinderen erg aansprak. In de gangen kun je bij sommige groepen zien hoe de kinderen er later zelf als opa en oma uit zouden kunnen zien.

open dag dinsdag 2 februari

Op dinsdag 2 februari hebben we weer onze open dag voor alle ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden. Met name nieuwe ouders zijn dan ook van harte welkom. Tussen 8.30 en 14.00 uur kunt u de school "in bedrijf" zien en genieten van uw kind of kleinkind in de klas, tijdens de les. Uiteraard is er een kop koffie of thee om nog even te praten met anderen of met de directeur en de onderbouwcoordinator. Zegt het voort! Zegt het voort!

besturenfusie in aantocht

 

NIEUWS VOORTGANG FUSIEPROCES SCHOOLSTICHTINGEN REFLEXIS, ESSENTIUS EN LIMA

 

Ruim een half jaar lang zijn er verkennende fusiegesprekken tussen basisschoolorganisaties Reflexis, Essentius en LIMAgevoerd.Een traject met als werktitel ‘Onderscheidend Onderwijs Ontwerpen’. Nauwere samenwerking tussen de scholen lijkt onontkoombaar gezien de snel teruglopende leerlingenaantallen in de regio. Bestuurders van de drie stichtingen spraken elkaar bijna wekelijks, werkgroepen werkten maandelijks diverse thema’s uit om nader tot elkaar te komen. Afgevaardigden van de Raden van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden ondersteunden al dit werk. Met succes. De zogeheten diagnosefase is begin juli afgesloten, in oktober start de ontwerpfase, het nader uitwerken van alles wat komt kijken bij het samengaan.

 

Alvorens verder te gaan is een intentieverklaring opgesteld. Een acht pagina’s tellend document waarin alle bevindingen, motivaties, spelregels, afspraken en uitgangspunten voor vervolggesprekken officieel vastgelegd zijn. Een belangrijke stap in het proces, dat kan uitmonden in een daadwerkelijke fusie van de drie schoolstichtingen op 1 januari 2016.

 

Dinsdagavond 30 september 2014 zetten algemeen directeuren/ bestuurders en voorzitters van de Raden van Toezicht/Toezichthoudend Bestuur van zowel Reflexis, Essentius als LIMA hun handtekening onder de intentieverklaring. Ze waren daarvoor samen gekomen bij het Koetshuis van De Radstake in Heelweg. Ook de resonansgroep GMR was uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Meer informatie terug te vinden op de website: www.onderscheidendonderwijsontwerpen.nl

 

afscheid Alphons Klaassen

 

Na 41 jaar les te hebben gegeven op de St. Jozefschool heb ik besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen en met pensioen te gaan.

Tot deze keuze ben ik natuurlijk niet zo maar gekomen, maar na goed overleg met het Bestuur, de directie van onze school en het thuisfront heb ik dit besluit genomen.

Al die jaren hier in Zieuwent heb ik met heel vele plezier in de verschillende klassen (later groepen) gewerkt en het nodige meegemaakt, prettige maar ook minder prettige zaken.

Al die jaren heb ik mogen werken met professionele, aardige, behulpzame, luisterende, belangstellende en lieve collega’s, die altijd bereid waren je te steunen, waar en wanneer dat nodig was.

Al die jaren heb ik 2 directeuren meegemaakt, die naar hun personeel toe altijd positief waren en een luisterend oor hadden en altijd de nodige medewerking verleende, wanneer dat op je werk of privé een keer nodig was.

 

Met vriendelijke groeten,

Alphons Klaassen.

 

 

 

 

Een gedeelte uit brief aan de ouders, waarmee Alphons Klaasen zijn afscheid aankondigde. Wij laten dit afscheid, uiteraard, niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom hebben we een afscheidsdag georganiseerd op dinsdag 15 juli a.s.

 

Overdag is er het feest voor de kinderen, waarin Alphons met zijn familie een centrale rol zal spelen.

 

Van 16.00 uur tot 17.30 uur is er een koffie- en theemoment. Iedereen, oud-leerlingen, collega’s van andere scholen, inwoners van Zieuwent, wordt uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken en afscheid te nemen van Alphons.

 

’s Avonds is er een afscheidsfeest voor genodigden, collega’s en oud-collega’s.

 

Wij willen u graag de gelegenheid bieden om , onder het genot van een kop koffie of thee, afscheid te nemen van meester Klaassen, meester Alphons op dinsdag 15 juli, tussen 16.00 en 17.30 uur op school.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team St. Jozefschool

 

Open dag en aanmelden

dinsdag 28 januari: open dag

Op dinsdag 28 januari houden we een open dag. Dat houdt in dat iedereen welkom is om te komen kijken in onze school. Ouders, grootouders en andere belangstellenden wordt zo een kans geboden om de school "in bedrijf" te zien. Ook de, voor ons, nieuwe ouders worden van harte uitgenodigd. Zij kunnen die dag hun kind (eren) ook meenemen om alvast een kijkje te komen nemen. De directeur en de onderbouwcoordinator zijn die dag vrijgerooster om deze ouders informatie te verstrekken. Verder liggen er aanmeldingsformulieren klaar. Aanmelden kan overigens ook via deze site. U kunt onder de button "school" een aanmeldingsformulier downloaden.  

dinsdag 28 januari: open dag

animatiefilmpjes

De kinderen hebben, onder leiding van kunstenaar Patrick Ros, in verschillende lessen animatiefilmpjes gemaakt. Deze filmpjes zijn kunstwerkjes op zich en tevens de afsluiting van onze themaweken "Multimedia"

Klik op onderstaande links om de  filmpje van groep 5 t/m 8b te bekijken:

 

http://youtu.be/ncPjxmOQ7wU

 

 

 

http://youtu.be/zpZGMafHNkU

 

 

 

http://youtu.be/HhE6GPKAjFs

 

 

 

http://youtu.be/_AoK6fiH-g8

 

 

 

http://youtu.be/fJH_x4l0poc

  

http://youtu.be/wS-Qt-jvg0o

 

 

 

Matthäus Passion

Ook dit jaar werken de kinderen van groep 8 weer mee aan de Matthäus Passion, georganiseerd door Paaspop Klassiek. Dirigent en grote initiator Emile Engelen is al vanaf de herfstvakantie bezig met de repetities. Elke maandagochtend komt hij bij ons op school om met de kinderen van groep 8a en groep 8b te oefenen. De kinderen vormen tijdens de Matthäus Passion het openingskoor.

De Matthäus Passion wordt uitgevoerd op goede vrijdag 29 maart in de kerk. Voor meer informatie kunt u de website van Paaspop Klassiek bezoeken:

www.paaspopklassiek.nl

 

 

 

Open dag 28 januari 2013

Op maandag 28 januari is er een open dag op onze school. De kinderen nodigen de ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen in hun klas. Een aantal kinderen verzorgt een rondleiding door de school. Verder is er, uiteraard, koffie en thee.

Dezelfde dag is er ook gelegenheid om kinderen aan te melden. Ouders van kinderen die het komende schooljaar 2013-2014, vier jaar worden, zijn van harte uitgenodigd om met hun kind een kijkje te komen nemen en, eventueel, aan te melden. Anke ter Beek en Teun Wassink zijn vrijgeroosterd om deze ouders te ontvangen, informatie te geven en rond te leiden door de school.

opbrengst kerstmarkt

de opbrengst van de kerstmarkt is:

€ 964,12

De opbrengst is voor stichting HoPe. Deze stichting van Walter Meekes zet zich in voor de inheemse bevolking uit het Andesgebergte in Peru. Voor meer informatie: www.stichtinghope.org

Allemaal hartelijk bedankt voor de organisatie, het knutselen van alle verkochte spulletjes en de heerlijke kerstmaaltijd.

Lightwise

De ANWB heeft een nieuwe actie om er voor te zorgen dat schoolkinderen goed verlicht de winter in fietsen: lightwise. De actie houdt in dat scholen, met vrijwilligers, de verlichting van de fietsen van kinderen gaan controleren. Daarnaast is er voor 500 scholen een toolkit beschikbaar, met gereedschap en onderdelen om fietsverlichting ter plekke te repareren. Wij zijn één van de 500 scholen. In de praktijk houdt dit voor onze school in dat alle fietsen van de kinderen van groep 4 t/m 8 worden gecontroleerd door de vrijwilligers van Veilg Verkeer Nederland. Dat is niet nieuw. Al jaren komen deze vrijwilligers naar de scholen in onze gemeente om de fietsen te controleren. Niet alleen op verlichting, maar ook op tal van andere cruciale onderdelen. Dit jaar is onze school ingepland op woensdag 7 november. We hebben deze controle gecombineerd met de actie van de ANWB, zodat er op die dag nog eens extra naar verlichting gekeken wordt en er een mogelijkheid is om ter plekke een reparatie te laten uitvoeren door onze concierge.

Het is, denken wij, overbodig om te vermelden dat een goede verlichting op een veilige fiets een verantwoordelijkheid van de ouders is en blijft. We verwachten dan ook dat alle kinderen op 7 november met een complete en veilige fiets naar de keuring komen. 

Lima-nieuwsbrief


 

Krimp in de regio: uitdagingen voor het onderwijs in de toekomst

Het onderwijs in de Achterhoek staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Minder leerlingen, lege klaslokalen en kleinere scholen en onderwijsstichtingen. Als gevolg zal er minder geld van de overheid komen en neemt de werkgelegenheid af. Met de conferentie “Krimp, samen staan we sterk”, die Stichting Lima op 14 maart samen met KPC Groep heeft georganiseerd, is het startsein gegeven om de problemen aan te geven en na te denken over duurzame oplossingen om de krimp het hoofd te bieden, zodat ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de regio kan worden gegeven. ‘De problematiek van krimp heeft zich nog niet eerder op zo’n grote schaal voorgedaan. Dit waait niet over, dit is de uitdaging waar we nu voor staan’, aldus Arno Lentfert, algemeen directeur Stichting Lima en initiatiefnemer voor de conferentie.

Het onderwijs in de Achterhoek krijgt de komende jaren heel wat te verduren. Op dit moment zijn er bijna 200 basisscholen van een gemiddelde grootte in de Achterhoek. In 2020 zal dit aantal substantieel minder zijn en blijven er mogelijk alleen kleine scholen over. De consequenties zijn: leegstand van honderden klaslokalen,  minder budget, lagere vergoeding van het rijk en gemeente en een afname van de werkgelegenheid. En behalve een afnemend aantal scholen, heeft de krimp ook gevolgen voor de spreiding van scholen van een bepaalde denominatie en de positionering van schoolbesturen.

Urgentie is hoog
Hoe kan deze regio zich hier tegen wapenen? Om een antwoord op deze vraag te vinden, heeft Stichting Lima op 14 maart jl. de conferentie “Krimp, samen staan we sterk” georganiseerd. Aan deze conferentie namen naast leerkrachten en directeuren van Stichting LIMA ook een afvaardiging van de gemeente Oost Gelre, bestuurders van onderwijsorganisaties uit de regio en andere belanghebbende partijen deel. Al deze partijen beseffen dat het onderwerp “krimp” nu prioriteit moet krijgen. Het doel van de conferentie was vooral om de betrokken partijen te laten beseffen dat de krimp op de agenda moet komen en dat gezamenlijk de schouders eronder gezet moeten worden en dat er vaart gemaakt moet worden met het formuleren van uitgangspunten en ambities.

Kwaliteit staat voorop
Gedurende de conferentie werd duidelijk dat voor alle betrokkenen onderwijskwaliteit bovenaan staat. Hierdoor zal het wel steeds moeilijker worden om de bestaande spreiding van scholen van een bepaalde denominatie te garanderen en het huidig aantal scholen te handhaven. Burgemeester Heijman begon zijn betoog met het feitdat ook de gemeente Oost Gelre de dans niet zal ontspringen.
Ook bij ons heeft de krimp geleidelijk ingezet. Het is goed om het er nu samen over te hebben. De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Daar is geen pasklare oplossing voor te geven, dat vraagt om maatwerk.

 

Tijd voor actie
Een van de sprekers, Leo Niessen, ervaringsdeskundige en
voorzitter van de themagroep onderwijs Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling maakte op de conferentie duidelijk dat de cijfers er niet om liegen. Wil je kwaliteit van het onderwijs vooropstellen, ook in 2020, dan is het zaak om nu al orde op zaken te stellen. Dat betekent wel dat je discussies voert met onder andere de ouders van nu, over kinderen die er nog niet zijn. Die ouders zijn dan al gauw geneigd te zeggen: wacht maar met die oplossingen tot onze kinderen van school zijn. Afwachten is echter funest. Nu al moeten de uitgangspunten over de minimale schoolgrootte, het maximaal aantal samen te voegen groepen en de financieringen geformuleerd worden, om straks ad hoc beslissingen te voorkomen.

Veelzijdig onderwijs
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat vanaf nu actief nagedacht zal moeten worden over investeringen in kwaliteit en over innovatieve en creatieve oplossingen wat betreft financi
ën, personeel en huisvesting om ook in 2020 onderwijs van hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden. Ook werden enkele ingrediënten benoemd die ervoor moeten zorgen dat het onderwijs in de toekomst van hoogwaardige kwaliteit blijft. Frans Stieber, algemeen directeur Reflexis Openbaar Onderwijs, meldde dat slagvaardige besturen noodzakelijk zijn. Verder gaf hij aan dat ook in de toekomst het uitgangspunt moet zijn dat scholen kunnen bieden wat ouders willen. Het onderwijsaanbod moet veelzijdig blijven. Scholen moeten een onderscheidend aanbod bieden en zich gaan profileren, zodat ouders keuzemogelijkheden hebben. Stieber vindt het sowieso van belang om ouders nauw bij de school te betrekken. Scholen moeten vraaggestuurd werken, ze moeten kunnen bieden wat ouders wensen. Dat is nog geen vanzelfsprekende gedachte voor het onderwijs, maar die kant moeten we wel op. Werken aan een goede relatie met ouders en de omgeving is daarbij een vereiste.

Wederzijds begrip
De aanwezige directeuren en leerkrachten gaven aan dat krimp in de Achterhoek zeker impact heeft op het onderwijs en consequenties zal hebben voor het aantal scholen en de werkgelegenheid. Ook vonden deze participanten dat het niet langer verantwoord is om de kop in het zand te steken. Ze vonden het initiatief van de conferentie, als start om na te denken over duurzame oplossingen, zeker zinvol.
Maar dit betekent niet dat het een gemakkelijke opgave wordt aldus een van de directeuren; de betrokkenheid op de scholen is groot, het gaat ongetwijfeld pijn doen’

Opbrengsten
De conferentie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen: de deelnemers zijn nu veel meer overtuigd van het feit dat de krimp urgent is en de aanpak niet meer een of twee jaar vooruit geschoven kan worden. Ook hebben de discussies geleid tot begrip en draagvlak van alle betrokkenen over de consequenties van krimp voor het onderwijs. Schoolbesturen en gemeentes zitten nu veel meer op
één lijn als het gaat om het zoeken naar oplossingen die leiden tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de toekomst.

Communicatie
Al met al betekent het dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, waar we u als ouders – en ook toekomstige ouders - van op de hoogte willen houden, maar ook bij willen betrekken. Stichting Lima hoopt, door u regelmatig te informeren via nieuwsbrieven of de website, maar ook door met u in gesprek te gaan of door Twitter “stichtinglima”, dat u begrijpt voor welke keuzes wij staan. Er is geen weg terug, krimp is een feit.

 

Arno Lentfert

Algemeen directeur Stichting Lima

Voorjaarsschoonmaak

Morgen, vrijdag 16 maart, gaan de groepen 5 t/m 8 weer de straten in en de paden op om deze te ontdoen van zwerfafval. De groepen 3 en 4 hebben dat een dagje eerder gedaan, rond de school. Het resultaat was verbluffend, zoals de foto's laten zien.

"Zandbak weer"

Hoera, vandaag mochten we na lange tijd weer in de zandbak..... bijna LENTE!!!

Staken op 6 maart

Zoals u allemaal al hebt vernomen gaan wij, het team van de St. Jozefschool, dinsdag 6 maart staken. Alle leerkrachten staken mee en de school is dan ook gesloten. Binnen onze stichting Lima hebben alle scholen afzonderlijk hun keuze gemaakt met als gevolg dat alle scholen dicht gaan. We gaan dinsdag met 110 collega’s richting de Amsterdam Arena. De stakingsbereidheid is dus erg groot, ook landelijk gezien. Dat komt omdat het deze keer niet om salaris of vrije dagen gaat, maar om de kwaliteit van ons onderwijs.

Een paar jaar geleden is men gestart met het invoeringstraject "passend onderwijs". Het idee was en is om meer kinderen uit het speciaal onderwijs te integreren in het reguliere basisonderwijs. Zoveel mogelijk kinderen naar de school in de buurt, samen met de kinderen van de buurt. Maar ieder kind heeft wél recht op onderwijs, dat bij hem of haar past. Daarom is het nodig dat het reguliere basisonderwijs op een wat andere manier aan het werk gaat. Dat is niet alleen goed voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, maar voor alle kinderen. Daarnaast is het nodig dat mensen vanuit het speciaal onderwijs ondersteuning bieden in het basisonderwijs: de ambulante begeleiders.

Wij hebben het passend onderwijs omarmd en zijn druk bezig om een en ander, bij ons op school, te realiseren. Er kwamen kinderen met zgn. rugzakjes binnen de school en we zijn dit schooljaar gestart met het invoeringstraject Handelingsgericht werken. Het kost ons veel energie en tijd, we werken ons drie slagen in de rondte, maar alles voor de kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs. Daar gaat het om. En wat doet de overheid? De overheid komt ons totaal niet tegemoet. Er is voor dit hele invoeringstraject nauwelijks geld beschikbaar geweest. De scholen doen het er allemaal bij, betaald uit hun eigen budget. De leerkrachten verdienen er geen euro meer om en er zijn ook geen extra handen in de school gekomen. Gewoon met zijn allen een tandje erbij. En wij hebben dit, met zijn allen, opgepakt. Het moet gewoon gebeuren t.b.v. de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. En het kan allemaal net. Voor de overheid is het nog niet genoeg: In de komende bezuinigingsronde wordt de broodnodige ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs er tussenuit gesneden. Er wordt 300 miljoen bezuinigd op "passend onderwijs", 6000 ambulante begeleiders verliezen hun baan. En nu is het genoeg, vinden wij. De rek was er al helemaal uit en met deze maatregel knapt het touwtje. We moeten de overheid duidelijk maken dat deze bezuiniging echt niet kan. En daarom gaan we dinsdag naar Amsterdam. Niet voor onszelf, maar voor uw kind..

Aanmelden nieuwe leerlingen

Op maandag 30 januari was onze open dag. Toen was er ook gelegenheid om uw kind aan te melden. Niet iedereen heeft daar gebruik van gemaakt of kunnen maken. Uiteraard kunt u uw kind ook nu nog aanmelden. U kunt daarvoor een aanmeldingsformulier op school komen halen. U kunt dit formulier ook downloaden van deze website. U vindt deze onder de button "school"

Meester Wolters overleden

Meester Wolters overleden

Afgelopen woensdag, 25 januari, is in zijn woonplaats Silvolde meester Leo Wolters overleden. Leo Wolters mocht 88 jaar worden.
Meester Wolters heeft zijn hele arbeidzame leven op onze school doorgebracht. Begonnen in de oorlog in 1944. Op 15 november 1985 heeft hij officieel afscheid genomen van de school. Meester Wolters was een meester die altijd oog had voor de onderwijsbehoeften van het kind. Daardoor gold hij als een aardige meester, bij wie je terecht kon met vragen. Als kind herinner ik hem vooral als de meester die leuke muzieklessen gaf. Heel enthousiast danste en sprong hij door de klas om de kinderen te bewegen vooral mee te doen.
Ik mocht Leo ook nog meemaken als collega. Ik zette mijn eerste stappen in onderwijsland en hij was bezig met zijn laatste. We waren beiden aanwezig bij de jeugddriedaagse van groep 8, juni 1985. Hij genoot zichtbaar van het kamperen met zijn kinderen, samen koken en samen een dagprogramma bedenken en uitvoeren. Het was een fijne, warme man om mee samen te werken. Leo Wolters was een meester, zoals een meester hoort te zijn. Ook nu nog, in deze tijd.

Leo Wolters wordt maandag 30 januari begraven. De afscheidsdienst is om 11.30 in de H. Mauritiuskerk te Silvolde.

 

Teun Wassink

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent