uitdaging

We staan alweer aan het begin van een nieuw schooljaar. We zijn nu gestart met 196 kinderen. Dat zijn er 100 minder dan een aantal jaren geleden. De krimp slaat hard toe. En we zijn er nog niet De prognoses zijn niet zo rooskleurig. De laatste drie jaren zijn er  zo'n 10 tot 12 kinderen per jaar geboren in Zieuwent. Als dit de komende jaren zo aanhoudt, hebben we over 5 jaar een school met 8 maal 12 kinderen. Dus nog eens 100 kinderen minder. Maar de toekomst kan er ook anders uitzien: Het kan maar zo zijn dat Zieuwent erg in trek raakt en dat er  steeds meer gezinnen van buitenaf in Zieuwent komen wonen. Dus we moeten er voor zorgen dat Zieuwent goed gepromoot wordt in het land. Er gebeuren heel veel mooie, goede en leuke dingen in Zieuwent. Daar zijn we met zijn allen, terecht, heel trots op. En dat mag de rest van Nederland best weten.

Voorlopig vertellen de cijfers ons dat we de samenwerking moeten zoeken, om kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen. Samenwerking met andere scholen en andere dorpen. Hoe dat precies vorm gaat krijgen is de grote uitdaging waar we nu voor staan. Een mooie uitdaging met mooie kansen. Ik ga ervoor.

geruisloos

Op moment van schrijven is het 8 september 2015. Het schooljaar is al weer twee weken op weg. Gelukkig zijn we goed gestart. Iedereen is gezond en wel weergekeerd en had er weer zin in. En meteen starten met het continurooster. Ik heb me erover verbaasd hoe geruisloos dat verliep. In figuurlijke zin hebben we geconstateerd dat iedereen zich gemakkelijk aanpaste. De kinderen vinden het prettig om om 14.00 uur uit te zijn en ik heb van verschillende ouders gehoord dat het thuis rust geeft, omdat je maar twee keer op en neer naar Zieuwent hoeft in plaats van vier keer. Geruisloos in de letterlijke zin hebben we ook goed doorstaan. Tijdens het eten is het tien minuten helemaal stil. Er zijn kinderen die dit heel vervelend en ongezellig vinden. Maar er zijn ook kinderen die het eigenlijk gewoon nodig hebben om zich even te kunnen afsluiten en bezig te zijn met zichzelf. Vooralsnog houden we deze erin. Al met al een goed begin van het schooljaar. Ik hoop dat dit voor iedereen een eerste stap is naar een heerlijk schooljaar. Met elkaar gaan we er alles aan doen om dit mogelijk te maken.

Tijd vliegt

Het is alweer december 2014. Sinterklaas is net geweest en Kerst dient zich al weer aan. Over twee weken neemt Herman afscheid. Wat bij zijn aankondiging nog heel ver weg leek, is razendsnel genaderd en de voorbereidingen zijn in volle gang. Het lijkt wel of de tijd vliegt. Waarschijnlijk komt dat omdat onze tijd zo rijkelijk gevuld is. Dat is dan weer een reden om tevreden te zijn. Stel je voor dat het niet zo was en dat je je van de ene dag in de andere moet slepen en het jaar maar niet om lijkt te gaan. Ik ben blij dat mijn tijd rijkelijk gevuld is. Privé, maar toch zeker ook hier op mijn werk. Ik heb een prachtige baan. Allereerst mag ik 's morgens 236 kinderen begroeten. En ook nog een handjevol ouders. En uiteraard mijn fijne collega's. Verder mag ik me overal mee bemoeien, op school maar ook wel eens daarbuiten. En dat doe ik graag. Want hierdoor ontmoet ik weer veel andere mensen. Ook nu weer, met de besturenfusie in aantocht. We hebben al menig bijeenkomst met de directies van alle 29 scholen mogen meemaken. En ook hier ontmoet ik fijne enthousiaste collega's. Eigenlijk is het dus heel vanzelfsprekend dat de tijd vliegt. Steeds kijk ik weer uit naar de volgende gebeurtenis. Behalve dan het afscheid van Herman...

besturenfusie weer een stapje dichterbij

 

NIEUWS VOORTGANG FUSIEPROCES SCHOOLSTICHTINGEN REFLEXIS, ESSENTIUS EN LIMA

 

Ruim een half jaar lang zijn er verkennende fusiegesprekken tussen basisschoolorganisaties Reflexis, Essentius en LIMAgevoerd.Een traject met als werktitel ‘Onderscheidend Onderwijs Ontwerpen’. Nauwere samenwerking tussen de scholen lijkt onontkoombaar gezien de snel teruglopende leerlingenaantallen in de regio. Bestuurders van de drie stichtingen spraken elkaar bijna wekelijks, werkgroepen werkten maandelijks diverse thema’s uit om nader tot elkaar te komen. Afgevaardigden van de Raden van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden ondersteunden al dit werk. Met succes. De zogeheten diagnosefase is begin juli afgesloten, in oktober start de ontwerpfase, het nader uitwerken van alles wat komt kijken bij het samengaan.

 

Alvorens verder te gaan is een intentieverklaring opgesteld. Een acht pagina’s tellend document waarin alle bevindingen, motivaties, spelregels, afspraken en uitgangspunten voor vervolggesprekken officieel vastgelegd zijn. Een belangrijke stap in het proces, dat kan uitmonden in een daadwerkelijke fusie van de drie schoolstichtingen op 1 januari 2016.

 

Dinsdagavond 30 september 2014 zetten algemeen directeuren/ bestuurders en voorzitters van de Raden van Toezicht/Toezichthoudend Bestuur van zowel Reflexis, Essentius als LIMA hun handtekening onder de intentieverklaring. Ze waren daarvoor samen gekomen bij het Koetshuis van De Radstake in Heelweg. Ook de resonansgroep GMR was uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Meer informatie terug te vinden op de website: www.onderscheidendonderwijsontwerpen.nl

 

krimp

De kranten staan er vol van: de komende jaren neemt het aantal kinderen in sommige gebieden van Nederland schrikbarend af. De Achterhoek/Liemers is zo'n gebied. Percentages van 30 % in de komende vijf jaar zijn geen uitzondering. Zieuwent en ook de rest van de gemeente doet daar volop aan mee. Als we de 30% op het aantal in onze school toepassen, dan gaat dat inderdaad waarheid worden. Op dit moment hebben we ong. 270 kinderen op school. Uit prognoses blijkt dat we de komende jaren inderdaad richting de 180 kinderen gaan. Dat betekent dat we elk jaar een groep moeten inleveren. We werkten met 12 groepen, vorig schooljaar met 11 en dit schooljaar, 2013-2014,  met 10 groepen. U begrijpt dat dit ook voor het team roerige tijden zijn. De tijd van een vaste plek op een vaste school is voorbij. Binnen stichting Lima is een mobiliteitsplan opgesteld. Daarin is sprake van vrijwillige, gedwongen en aangewezen mobiliteit. Een goed plan, waarin de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van al onze medewerkers uitgangspunt is. Blijft staan dat er voor alle medewerkers onzekere tijden aan komen. Maar dat is niet alleen in het onderwijs. Ik denk dat veel ouders deze situatie in hun werkkring zullen herkennen. Wij proberen hier op school om vooral samen tot de juiste keuzes te komen en om samen de consequenties van die keuzes op te vangen.  

alweer september

Ik weet het, het is de bedoeling dat je regelmatig wat schrijft. Zo blijft de site actueel en aantrekkelijk. Als ik dan naar mijn weblog kijk, is het laatste geschrevene van januari. Hoe is het mogelijk. Als je even niet oplet, zijn er alweer een paar maanden verstreken en is het alweer september. Gelukkig heeft Patric de site al wel geactualiseerd voor schooljaar 2012-2013. De nieuwe schoolgids staat er op en de agenda is ook al ingevuld. En ik ga er van uit dat binnenkort de eerste artikelen van de groepen er weer op komen te staan. Maar ikzelf.. Uiteraard neem ik mij voor om komend schooljaar regelmatig iets te schrijven. Te beginnen met dit blogje en binnenkort een column. Hopende dat mijn collega's mijn voorbeeld zullen volgen....

foto's publiceren

Ik ben al een poos bezig om het voor elkaar te krijgen dat er foto's op deze site worden geplaatst. Voor een digibeet als ik, is dat niet eenvoudig. Allereerst moeten de foto's die ik wil plaatsen worden "geresized". Dat kan met verschillende programma's. Eerst geprobeerd met imageresizer. Dat is niet gelukt, omdat Heutink,  onze netwerkbeheerder, dit programma niet heeft gecertificeerd. Heutink werkt met een ander programma: Irfanvieuw. Dat kon ik zo zelf, via omgevingsbeheer downloaden en toekennen aan de verschillende gebruikersgroepen op school. Voor de een is dat een fluitje van een cent, voor mij voelt het als topsport. Uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Het programma is nu beschikbaar, maar nu nog gebruiken. Ook dat kost weer een dagje googelen, voordat je erachter bent hoe dit werkt. En nu, vandaag in het private gedeelte verschillende categorieën aangemaakt, de gerisezde (?) foto's geupload en vervolgens met trillende vingers ingelogd als ouder om het resultaat te bekijken.... foto's staan er wel in, maar zijn niet zichtbaar (grrrr). Ik wilde het allemaal zelf kunnen en leren. Ik wilde geen hulp inroepen, maar nu gooi ik de handdoek in de ring: Patric, HELP

Weblog Teun

Soms heb je een “mazzelmoment” in je arbeidzame leven. Dat mazzelmoment kwam voor mij op 1 januari 2001. Toen had ik de mazzel dat ik mocht komen werken op de St. Jozefschool in Zieuwent. Sterker nog, ik mocht deze school gaan leiden. Sindsdien ga ik elke dag fluitend naar mijn werk. Op de fiets, met een broodtrommel en, sinds kort, een i-pad in de fietstas. Mijn werk is heel erg gevarieerd. Ik mag me overal mee bemoeien en overal over nadenken.

Maar de start van de week is misschien nog wel het mooist. Elke maandag werk ik in groep 1-2. Ik geniet dan van 25 schatten van kinderen met de meest grappige, leuke en aandoenlijke verhalen. Dat is elke maandag weer heerlijk. Vooral omdat mijn collega alles voorbereidt en alle dingen eromheen doet, in de andere vier dagen van de week. Ik hoef alleen maar te genieten van de kinderen. U kunt zich voorstellen dat ik dan opgeruimd en fit aan de rest van de week kan beginnen. Op dinsdag t/m vrijdag mag ik me dan bezig houden met directietaken. Het werken met 20 fantastische collega’s komt daarbij op de eerste plaats. Proberen om samen, met de hele club een school te zijn, waarbij de kinderen en hun ontwikkeling voorop staan. Elk kind moet krijgen wat hij of zij nodig heeft. Elk kind moet de ruimte krijgen om te groeien. Dat dit lang niet altijd op een optimale wijze lukt, moge duidelijk zijn. Toch denk ik wel dat we een heel eind komen. In ieder geval zijn we er ons van bewust dat het altijd beter kan, dat er altijd wat te leren valt en dat onderwijs altijd in beweging is. Zo volgen we dit jaar een nieuw traject: Handelings Gericht Werken. De komende tijd geven we daar veel meer informatie over op deze site.

Verder is een gedeelte van de week gevuld met administratieve zaken. Soms is het, in alle hectiek, wel eens fijn om in je eentje op kantoor achter de computer te kruipen en me dan daar mee bezig te houden. Maar ik ben erg blij dat we sinds een aantal jaren elke vrijdagmorgen Ellen bij ons op school hebben, die een hele hap administratie voor haar rekening neemt. Ieder zijn vak, zullen we maar zeggen.

Tot slot gaat er gedeelte van mijn tijd op aan de samenwerking in het directieberaad. De club directeuren van alle Limascholen. Het is erg prettig te constateren dat de samenwerking hierbij uitstekend verloopt, onder leiding van een uitstekende algemeen directeur. U merkt, ik krijg de week wel vol. En als ik u zeg dat ik dit vaak ( letterlijk) fluitend doe, dan weet u dat ik hier nog vaak een stukje zal schrijven…

Teun Wassink

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent